ZÚR - úplné znění po vydání aktualizací č.1, 2, 3 a 4 - Ke stažení

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání aktualizací č.1, 2, 3 a 4

Dokumenty ke stažení jsou v aktuální podobě dostupné na webu odboru:
https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uplne-zneni-zasad-uzemniho-rozvoje-kralovehradeckeho-kraje-po-vydani-aktualizaci-c--1--2--3-a-4-326962/