ZÚR - úplné znění po vydání aktualizací č.1, 2, 3 a 4 - Aplikace

Práce s texty

Všechny texty jsou Vám k dispozici ve formátu pdf v prostředí specializovaného modulu, který není potřeba instalovat, ale práci s texty výrazně usnadní.

Práce s mapou

Výkresy jsou Vám k dispozici v podobě, ve které byly vytištěny. Jsou to rastry, ale je možné nad nimy vyhledávat objekty z pohledu dokumentace ZÚR důležité.
  • Veřejně prospěšné stavby - silniční doprava
  • Veřejně prospěšné stavby - ostatní (železniční doprava, letecká doprava, elektroenergetika, plynárenství, dálkovody, vodovody, protipovodňová ochrana)
  • Veřejně prospěšná opatření - nadregionální biocentra ÚSES, nadregionální biokoridory ÚSES, regionální biocentra ÚSES, regionální biokoridory ÚSES
  • Územní rezervy - silniční doprava, železniční doprava, elektroenergetika, vodní hospodářství - LAPV
  • Rozvojové oblasti, osy, specifické oblasti
  • Obce s pověřeným obecním úřadem
Hledání Vám usnadní roletová menu nad mapou se seznamy těchto objektů. Stačí na název objektu kliknout a objekt se ukáže žlutě zvýrazněný v kontextu vybraného výkresu. Pokud Vám kontext nevyhovuje, v legendě můžete zvolit jiný výkres.

Nad mapou se pohybujete pomocí myši, její ovládání Vám umožní dvojklik.

TIP: zkuste si vyzvětšovat přesnou oblast, která Vás zajímá tak, že se stisknutým tlačítkem shift a stisknutým levým tlačítkem myši roztáhnete nad mapou "ohradu" = modrý obdélník.