ZÚR - úplné znění po vydání aktualizací č.1, 2, 3 a 4

Obsah textové části